Vince


  • De wereld om ons heen verandert snel.
  • Ook klantbehoeften veranderen snel.
  • Belangrijke trends die relevant zijn voor VIVAT:

- Gebruik van smartphones (praktisch je hele leven ‘run’ je met je mobiel)

-Duurzaamheid

- Toepassing van AI

It’s our ambition to become the most innovative insurer in The Netherlands.

Lifecycles Zwitserleven

Samen met een onafhankelijk adviseur hebben wij het Lifecycle Model kritisch bekeken. Om het model te optimaliseren, bleek dat er verbetering mogelijk was door iets meer risico toe te voegen en door de afbouw een beter verloop te geven. Het Lifecycle Model hebben wij daarmee verbeterd. De kans op een hoger pensioen is hiermee toegenomen.

Kwantitatief

  • Kans op hoger pensioen in nieuwe lifecycle tussen 75% en 85% (afhankelijk van de maatmens)
  • Gemiddeld een beter verwacht pensioenresultaat voor de deelnemer
  • Jongeren behalen 3 tot 8% hoger pensioen t.o.v. de huidige lifecycle en oudere deelnemers 1 tot 5%
  • Met een beperkt hoger risico


Kwalitatief

  • Betere afbouw van return assets
  • Beter verloop in reductie renterisico

Voorbereiden op een variabel pensioen met of zonder ZekerheidZwitch