Naar 2020

Uw pensioenregeling bij Zwitserleven loopt dit jaar af. Een goed moment om u zelf een aantal vragen te stellen, zodat u goed voorbereid in gesprek gaat met uw adviseur.


  1. Past uw pensioenregeling nog bij uw organisatie en situatie?
  2. Wat zijn de gevolgen van de wetten en regels die veranderd zijn voor uw pensioenregeling?
  3. Heeft u inzicht in de hoogte van uw pensioenuitgaven voor de komende jaren?
  4. Wilt u aanpassingen in uw pensioenregeling?
  5. Wilt u een voorstel voor een andere pensioenregeling?


Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, is er een zorgvuldig adviestraject nodig door uw pensioenadviseur.

Tip

Legt u een overeenkomst van opdracht tussen u en uw adviseur goed vast? Zo weten u en uw adviseur welke afspraken er zijn gemaakt over de werkzaamheden en de kosten van de adviseur. Wij zorgen voor een soepele overgang naar uw nieuwe contract.


Na ontvangst van getekende juridische documenten zorgen wij gemiddeld binnen 4 weken (vanaf 1 januari) voor afhandeling oude regeling & start nieuwe regeling.

Zorgeloos verlengen van uw regeling.

Bij het verlengen van uw pensioenregeling komt veel kijken. De administratie moet goed geregeld worden.

We helpen u hier graag bij:
  • U heeft een vast deskundig aanspreekpunt bij Zwitserleven. Deze begeleidt u en uw adviseur bij het hele verlengingenproces.
  • We maken vooraf duidelijke afspraken met u over de administratie van uw nieuwe en oude contract. Zo weet u precies wanneer u wat van ons kunt verwachten.


Meer grip op de kosten van uw regeling

Bij uw huidige pensioenregeling staat de hoogte van het op te bouwen pensioen vast. De premie hangt af van de hoogte van het pensioen én de hoogte van de marktrente. Deze rente is al lang erg laag. En mensen leven langer. Hierdoor stijgen de kosten voor een pensioenregeling zoals u die nu heeft. Misschien overweegt u een andere soort regeling. Natuurlijk is dat mogelijk. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een regeling waarbij de pensioenpremie vast staat. Zo weet u waar u aan toe bent. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. Zwitserleven heeft hiervoor twee producten. Het 'Zwitserleven Nu Pensioen' en het 'Zwitserleven Exclusief Pensioen'. Op de volgende pagina geven wij u alvast een inkijkje in deze producten. Uw adviseur kan u natuurlijk alles vertellen over de verschillende mogelijkheden.